23-07-11

schooljaar 2012

Krabbelmaar.nl

de lessen hervatten op donderdag 1 september 2011
 
verlofregeling schooljaar 2011-2012
facultatieve verlofdag : maandag 3 oktober
herfstvakantie : van maandag 31 oktober 2011 tot en met zondag 6 november 2011
wapenstilstand : vrijdag 11 november 2011
kerstvakantie : van maandag 26 december 2011 tot en met zondag 8 januari 2012
conferentie : woensdag 8 februari 2012
krokusvakantie : van maandag 20 februari 2012 tot en met zondag 26 februari 2012
conferentie : woensdag 21 maart 2012
paasvakantie : van maandag 2 april 2012 tot en met zondag 15 april 2012
godsdienstconferentie : woensdag 18 april 2012
facultatieve verlofdag : maandag 30 april 2012 (brug met 1 mei)
feest van de arbeid : dinsdag 1 mei 2012
Hemelvaart : donderdag 17 en vrijdag 18 mei 2012
Pinksteren : maandag 28 mei 2012
 
de zomervakantie vangt aan op maandag 2 juli 2012
schoolfeest : zaterdag 5 mei 2012

 

initiatie Frans vanaf 3de kleuterklas t.e.m. 4de leerjaar in Mater en Welden
vanaf volgend schooljaar zullen er initiatielesjes Frans gegeven worden in KBO-Mater en -Welden.
Het gaat over kennis maken met een vreemde taal binnen vooral muzische activiteiten.
We hopen hiermee de kinderen taalgevoeligheid Frans bij te brengen om hiermee een vlottere integratie van het tweede taalonderwijs vanaf het 5de leerjaar te krijgen.