17-11-12

OPGELET ASPARTAAM !

Kunstmatige zoetstoffen en kinderen !

Kunstmatige zoetstoffen met aspartaam op kop en sacharine en cyclamaat zijn maar liefst vierhonderd keer zoeter dan ons klontje suiker. Deze drie kunstmatige zoetstoffen worden vooral gebruikt in zowel light voeding als light frisdranken. Er werd de laatste jaren heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van het gebruik van deze kunstmatige zoetstoffen op onze gezondheid. Daaruit bleek dat ze bij opwarming door onze lichaamstemperatuur het bijzonder giftige formoline vormen.

aspartaam.jpg

Moeders moeten er zeer bewust mee omgaan om hun kinderen weg houden van deze chemische zoetstof

Documentatie en observatie onthullen ook dat duizenden kindern met de diagnose ADD en ADHD een complete omslag kregen in hun gedrag als deze chemische producten niet meer gebruikt werden. Zogenaamdegedragsveranderende medicijnen (Ritalin e.a.) zijn niet meer langer nodig . De waarheid is dat ze eigenlijk in de eerste plaats nooit nodig waren. De meeste van deze kinderen werden dagelijks "vergiftigd" met juist het voedsel dat "beter voor hen zou zijn dan suiker".

Kinderen lopen vooral het risico van neurologische kwalen en zouden NOOIT kunstmatige zoetstof moeten krijgen. Er zijn verscheidene gevallen bekend van kinderen die lijden aan epileptische aanvallen en andere neurologische storingen die rechtstreeks veroorzaakt worden door het gebruik van dit dodelijke vergif.  Hierin ligt het probleem.  Er was een hoorzitting van het Amerikaans congres waar grote bezwaren werden ingediend tegen het gebruik van aspartaam. Sinds deze hoorzitting zijn er nog twee gevolgd en nog steeds is er nog niets aan gedaan.  De medicijnen en chemische lobbies hebben te veel in de melk te brokkelen.

Dit filmpje zegt genoeg over deze gevaarlijke stof die verboden moet worden

11-09-12

Schoolvakanties in Belgie

Schoolvakanties in Belgie

Schoolvakanties.jpg

Belangrijke datums als je iets wil plannen met de familie

Voor alle datums van de vakanties  klik je deze link aan

 

27-10-11

Mijn kind is hooggevoelig

Help mijn kind is hooggevoelig

sensitief,hooggevoeligheid,hoogsensitiviteit,hooggevoelige kinderen

Tegenwoordig steken steeds meer zogenaamde gedragsproblemen de kop op bij kinderen. Ze gedragen zich vaak niet zoals het "hoort" en werken niet altijd mee op het tempo dat men van hen verwacht. Bij hoogsensitieve kinderen is dit probleemgedrag niet altijd even zichtbaar: deze kinderen hebben vaak faalangst en zijn perfectionistisch. Als gevolg hiervan kan hun zelfvertrouwen aangetast worden. Meerdere ouders en leerkrachten krabben zich dan in de haren en vragen zich af wat er werkelijk echt scheelt.

Wat is nu hooggevoeligheid of hoogsensiviteit ?

Dit is een persoonlijkheidskenmerk dat bij 15 of 20 percent van de bevolking voorkomt. Hooggevoelige personen hebben een sterk ontwikkeld zenuwstelsel en zijn gevoeliger voor zintuiglijke, emotionele en sociale prikkels. Zo hebben ze moeite met te veel lawaai, te veel drukte en vinden ze het bijvoorbeeld moeilijk om aan een hoog tempo te werken. Ze zijn gevoeliger voor energieën en voelen spanningen haarscherp aan. Deze kinderen beleven alles heel intensen kunnen daardoor op de lange duur probleemgedrag ontwikkelen.

Hoe ga je best om met hoogsensitieve kinderen

Veiligheid is voor deze kinderen cruciaal. Ze hebben nood aan opvoeders die ze kunnen vertrouwen. Aangezien ze zelf authentiek zijn, voelen ze zich dan ook het best bij een authentieke benadering en hebben ze het moeilijk met regels die naar hun mening zinloos zijn. Hooggevoeligheid is dus geen ziekte of stoornis en kan best behandeld worden door in deze materie opgeleide leerkrachten en therapeuten, en die hiermee uitstekende resultaten bereiken.

               Bezoek de website van een therapeute in uw buurt    

leerkracht basisonderwijs

opleiding sensitherapeut(2010)

opleiding Brain Gym Pro (2010)

opleiding Touch for Health = acupressuur, kinesiologie (2011-2012)

E-mail:

sensitief,hooggevoeligheid,hoogsensitiviteit,hooggevoelige kinderen