17-11-12

OPGELET ASPARTAAM !

Kunstmatige zoetstoffen en kinderen !

Kunstmatige zoetstoffen met aspartaam op kop en sacharine en cyclamaat zijn maar liefst vierhonderd keer zoeter dan ons klontje suiker. Deze drie kunstmatige zoetstoffen worden vooral gebruikt in zowel light voeding als light frisdranken. Er werd de laatste jaren heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van het gebruik van deze kunstmatige zoetstoffen op onze gezondheid. Daaruit bleek dat ze bij opwarming door onze lichaamstemperatuur het bijzonder giftige formoline vormen.

aspartaam.jpg

Moeders moeten er zeer bewust mee omgaan om hun kinderen weg houden van deze chemische zoetstof

Documentatie en observatie onthullen ook dat duizenden kindern met de diagnose ADD en ADHD een complete omslag kregen in hun gedrag als deze chemische producten niet meer gebruikt werden. Zogenaamdegedragsveranderende medicijnen (Ritalin e.a.) zijn niet meer langer nodig . De waarheid is dat ze eigenlijk in de eerste plaats nooit nodig waren. De meeste van deze kinderen werden dagelijks "vergiftigd" met juist het voedsel dat "beter voor hen zou zijn dan suiker".

Kinderen lopen vooral het risico van neurologische kwalen en zouden NOOIT kunstmatige zoetstof moeten krijgen. Er zijn verscheidene gevallen bekend van kinderen die lijden aan epileptische aanvallen en andere neurologische storingen die rechtstreeks veroorzaakt worden door het gebruik van dit dodelijke vergif.  Hierin ligt het probleem.  Er was een hoorzitting van het Amerikaans congres waar grote bezwaren werden ingediend tegen het gebruik van aspartaam. Sinds deze hoorzitting zijn er nog twee gevolgd en nog steeds is er nog niets aan gedaan.  De medicijnen en chemische lobbies hebben te veel in de melk te brokkelen.

Dit filmpje zegt genoeg over deze gevaarlijke stof die verboden moet worden