17-11-12

OPGELET ASPARTAAM !

Kunstmatige zoetstoffen en kinderen !

Kunstmatige zoetstoffen met aspartaam op kop en sacharine en cyclamaat zijn maar liefst vierhonderd keer zoeter dan ons klontje suiker. Deze drie kunstmatige zoetstoffen worden vooral gebruikt in zowel light voeding als light frisdranken. Er werd de laatste jaren heel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de gevolgen van het gebruik van deze kunstmatige zoetstoffen op onze gezondheid. Daaruit bleek dat ze bij opwarming door onze lichaamstemperatuur het bijzonder giftige formoline vormen.

aspartaam.jpg

Moeders moeten er zeer bewust mee omgaan om hun kinderen weg houden van deze chemische zoetstof

Documentatie en observatie onthullen ook dat duizenden kindern met de diagnose ADD en ADHD een complete omslag kregen in hun gedrag als deze chemische producten niet meer gebruikt werden. Zogenaamdegedragsveranderende medicijnen (Ritalin e.a.) zijn niet meer langer nodig . De waarheid is dat ze eigenlijk in de eerste plaats nooit nodig waren. De meeste van deze kinderen werden dagelijks "vergiftigd" met juist het voedsel dat "beter voor hen zou zijn dan suiker".

Kinderen lopen vooral het risico van neurologische kwalen en zouden NOOIT kunstmatige zoetstof moeten krijgen. Er zijn verscheidene gevallen bekend van kinderen die lijden aan epileptische aanvallen en andere neurologische storingen die rechtstreeks veroorzaakt worden door het gebruik van dit dodelijke vergif.  Hierin ligt het probleem.  Er was een hoorzitting van het Amerikaans congres waar grote bezwaren werden ingediend tegen het gebruik van aspartaam. Sinds deze hoorzitting zijn er nog twee gevolgd en nog steeds is er nog niets aan gedaan.  De medicijnen en chemische lobbies hebben te veel in de melk te brokkelen.

Dit filmpje zegt genoeg over deze gevaarlijke stof die verboden moet worden

11-08-12

Schooljaar 2013

Een nieuw schooljaar gaat beginnen

 

weer_naar_school.gif

 

We kunnen er niet om heen: de zomer loopt ten einde, de vakantie is bijna gedaan en straks gaat ongeveer een miljoen Belgische kinderen terug of voor het eerst naar school. Vooral kleine kinderen kunnen het moeilijk hebben met de overgang van de vakantie naar school. Een beetje voorbereiding kan dus geen kwaad.

1) Slaapschema
Tijdens de zomervakantie wordt al eens losser omgesprongen met de bedtijden van de kinderen. Dat weer 'goed' krijgen kan een aantal dagen duren, dus een goede voorbereiding is nodig wil je je kinderen uitgeslapen op school krijgen.

2) Shoppen
Een van de leukste aspecten van de voorbereiding op school is ongetwijfeld het uitzoeken van nieuwe spullen. Veel materialen worden nu kosteloos door de school ter beschikking gesteld, maar een nieuwe boekentas, sportzak, kaftpapier of kleren maken zo'n nieuw schooljaar ook spannend en maken dat het kind iets heeft om naar uit te kijken.

3) Nieuw kapsel
Een van de populairste momenten om van haarstijl te wisselen is vlak voor een nieuw schooljaar. Een kind is meestal ook trots op het nieuwe kapsel en zal het aan iedereen willen tonen.

4) Praktische voorbereiding
Met een kind dat voor het eerst naar school gaat, passeer je best al eens aan de school, zodat het zich kan voorstellen waar het terecht komt. Uitleggen wat er allemaal zal gebeuren, kan ook zeker geen kwaad. Dat geldt ook voor een overstap naar een andere school of het middelbaar. Spreek af wat verwacht wordt van je kind bij de lunch (warm eten op school of een brooddoos meenemen) en na school (wie komt het ophalen of welke bus het moet nemen). Dit alles vermindert de angst voor het onbekende.

5) Stel een doel
Kinderen die graag naar school gaan, kan je extra motiveren door ze warm te maken over wat ze allemaal zullen leren dat jaar. Met hen kan je doelen stellen, zoals 'snel tien Franse woorden kennen'. Ook bij kinderen die het moeilijk hebben op school kunnen speelse doelstellingen ervoor zorgen dat ze de leerstof beter kunnen verwerken. Kinderen die moeilijk sociale contacten leggen kan je aanmoedigen om enkele vriendjes te maken en die thuis uit te nodigen. Hou de doelstellingen speels, zodat ze geen druk leggen.

6) Haal die boeken
Sommige (middelbare) scholen zorgen voor een boekafhaling voor het schooljaar begint. Ga ze op tijd halen, dat is minder stress voor later.

7) Klasgenoten
Nodig oude klasgenootjes nog eens uit voor een speelnamiddag. Hen terugzien en zich amuseren met elkaar kan de zin aanwakkeren om elkaar vaker te zien, zoals op school.

8) Extracurriculaire activiteiten
Het begin van het schooljaar valt ook samen met de start van de balletlessen, de notenleer of de tekenschool. Samen met je kind beslissen wat het (extra) wil doen, kan ook zin opwekken in het nieuwe jaar.

9) Ontbijt
Leer je kind de goede gewoonte aan om evenwichtig te ontbijten. Graanproducten, zuivel en vers fruit zijn onontbeerlijk voor voldoende energie.

10) Feestmaal
Plan geen feestmaal om het eind van de vakantie te verzachten, want dat geeft de boodschap dat school wérkelijk iets is om tegen op te zien. Het lievelingskostje van je kind voorbereiden op de eerste schooldag zelf kan wel een extra motivatie zijn. (edp)

07-12-11

Sinterklaas op bezoek


Sinterklaas op bezoek

14-10-11

Kluisbos - Rollebolle filmpjes

Rollebolle in 'Sportkot'

Kijk eens mama en papa wat wij al allemaal kunnen !

 

Uitstap naar het Kluisbos

Onze uitstap naar het Kluisbos was weer een voltreffer, een mooie zonnige herfstdag was ons deel. Laarsjes waren dit keer overbodig. De kinderen konden naar harte ravotten en bladeren verzamelen in het bos.

12-10-11

Noten rapen bij juf. Mieke

Kleutersportdag KBO  Mater

 Op 16 september ging onze jaarlijkse kleutersportdag in onze school door. Een dag met allerhande activiteitenen spelletjes. We denken dat de kinderen er erg van genoten hebben om een ganse dag buiten te zijn. 

 

Noten rapen in de tuin van juf. Mieke

 De weergoden waren ons genegen en we konden volop genieten in de tuin van juf. Mieke waar we de noten in grote getale onder de bomen zagen liggen en die wij met veel plezier mochten oprapen. Alle kinderen hadden een volle zak van die lekkere noten.

 

14-10-10

Hoofdluis, wat doe je eraan !

Hoofdluis wat doe je eraan ?

luis20te20lijf.gif

Lees meer...

04-08-10

Wat doet de kleuterjuf ?

DE  KLEUTERJUF ....wat doet ze ?

 

De camera van TV.Klasse volgt nauwgezet een dag in de kleuterklas. Peter Adriaenssens kijkt mee op de monitor. Door op begrijpbare wijze de geheimen van de kleuterjuf te ontrafelen geeft Peter Adriaenssens aan ouders een blik achter de schermen van de kleuterklas, en aan kleuterleid(st)ers de aandacht en waardering die ze verdienen. We zien hoe juf Patricia aan de kleuters structuur biedt, de ontwikkeling stimuleert, de zindelijkheid traint, verantwoordelijkheid geeft, de motoriek bevordert, de sociale ontwikkeling stimuleert, de aandacht blijvend vangt, en de maatschappij in de klas brengt.

13-01-10

Leren schrijven

Kleuters leren schrijven

Leren schrijven is een grote stap voor uw kind en is vooral een complex motorisch gebeuren. Daarom is het noodzakelijk dat volwassenen toezien dat de kinderhand bij het schrijven niet verkrampt. Oefeningen ter ontspanning van de vingers en hand kunnen hierbij helpen. Merkwaardig genoeg is er maar één pengreep die het mogelijk maakt om soepel, vlot en met weinig inspanning de schrijfactiviteit uit te voeren én ook de drie deelbewegingen van het schrijven mogelijk maakt: de driepuntsgreep. griffix® ondersteunt de kinderhand om van bij het begin de correcte driepuntsgreep aan te leren en zodoende het evolutieproces in de verschillende leerfasen te vergemakkelijken en te versnellen. De griffix® schrijfinstrumenten bestaan in een versie voor rechtshandigen en voor linkshandigen. Met de driepuntsgreep wordt de pen met lichtgebogen duim en wijsvinger vastgehouden, de pen steunt op de middenvinger. 
 

De driepuntsgreep
 
Met de driepuntsgreep wordt de pen met lichtgebogen duim en wijsvinger vastgehouden, de pen steunt op de middenvinger. Door buigen en strekken van de vingers kan uw kind zodoende ook verfijnde bewegingen perfect uitvoeren. 

Een correcte zit- en schrijfhouding.
 
Bij voorkeur zijn stoel en tafel aangepast aan de grootte van het kind. Beide voeten staan plat op de grond naast elkaar en vormen een steunpunt. 
Bij voorkeur zijn stoel en tafel aangepast aan de grootte van het kind.

 

Om het schrijven te oefenenklik je deze linkaan. 

De driepuntsgreep

zangengriff_weiss

Klik op de tekening om te oefenen met je kind

29-11-09

Gezonde voeding

Gezonde voeding, ook op school

_DSC6761_appel_700


Kinderen brengen veel tijd door op school. Als het om gezonde voeding gaat, speelt ook de kleuterjuf of meester een belangrijke rol. Zij kunnen er bijvoorbeeld leuke lesjes over geven. Voedings- en gezondheidseducatie maakt trouwens deel uit van de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het basisonderwijs.

Theorie is heel erg nodig, maar vergeet ook de praktijk niet. Goede voorbeelden zijn voor kleuters het allerbelangrijkste en duizend keer meer waard dan allerlei geboden of verboden. Kinderen imiteren het gedrag van ouders, grootouders en anderen uit hun omgeving en blijven het levenslang onthouden. Jong geleerd is oud gedaan.

U kunt van alles doen op school. Probeer bijvoorbeeld te ijveren voor schoolmelk in plaats van een frisdrankenautomaat. Zorg voor een dagelijks fruitmoment of start een groentetuintje. Voorzie een gezond voedingsaanbod en evenwichtige en gevarieerde schoolmaaltijden. Want, wat je als kleuter eet, heb je voor je leven beet.

voedingsdriehoek

Wil je gezond leven? Dan is de actieve voedingsdriehoek een handig hulpmiddeltje. Hij is opgebouwd uit 7 groepen voedingsmiddelen en een beweeglaag. De beweeglaag vormt de basis. Elke voedingsmiddelengroep daarboven levert specifieke voedingsstoffen. Geen enkel voedingsmiddel bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen. Daarom is het belangrijk om bij de samenstelling van je menu verschillende voedingsmiddelen uit verschillende groepen te combineren.
Als je te weinig beweegt of systematisch één of meer voedingsgroepen verwaarloost of te weinig varieert, stort de actieve voedingsdriehoek in. En dat is niet gezond. Het topje van de actieve voedingsdriehoek, de restgroep, is een toemaatje. Daarin kunnen we alle voedingsmiddelen plaatsen die strikt genomen niet nodig zijn in een evenwichtige voeding.

09-11-09

Griep en school

Het wel en niet over griep

kip_met_griep

Wat te doen als een kind ziek is?

Scholieren met griepverschijnselen hoeven niet anders behandeld te worden dan normaal. Als ze koorts hebben moeten ze thuisblijven. Ze mogen pas weer naar school als ze helemaal beter zijn.

Er bestaan nog veel misverstanden aangaande de Mexicaanse griep en veel ouders zitten terrecht met vragen . De Mexicaanse griep is niet ernstiger dan een gemiddelde griep, hij is alleen besmettelijker. Dus het maakt niet zo veel uit, je moet het gewoon uitzieken.

Hoe voorkom ik besmetting?

bron: RIVM / Postbus 51

U kunt nooit helemaal voorkomen dat u besmet wordt. Wel kunt u de kans op besmetting verkleinen. Het griepvirus verspreidt zich vooral via de lucht door hoesten, niezen of praten. U kunt besmet worden door het virus in te ademen en via de handen.

Maatregelen om besmetting te voorkomen:

Voorkom contact met mensen die griep hebben.

Moet u in de directe omgeving van een grieppatiënt zijn? Doe dat dan zo kort mogelijk en was na het bezoek uw handen.

Was vaak uw handen met water en zeep.

Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp aanraakt of iemand een hand geeft. Was daarom regelmatig uw handen. Droog uw handen met een papieren handdoekje of een keukenrol. Gooi het papier daarna meteen in de vuilnisbak.

Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan.

Het virus kan op uw handen komen als u een voorwerp aanraakt of iemand een hand geeft. Via uw handen kan het virus in uw ogen, neus of mond komen.

Gebruik zakdoekjes tijdens het hoesten of niezen.

Gebruik een zakdoekje of een ander papiertje om in te hoesten of te niezen. Gooi het papiertje daarna meteen in de vuilnisbak.

Maak regelmatig schoon.

Maak harde oppervlakken en voorwerpen zoals keukenapparatuur en deurklinken regelmatig schoon. Doe dit met een normaal schoonmaakproduct.

Luister radio, kijk tv en lees de krant.

Via radio, televisie en kranten krijgt u informatie over wat u verder moet en kunt doen om besmetting te voorkomen.

Informatiefilmpje over griep 

20-09-09

Stop kind verwennen

Zo stop je met je kind te verwennen

media_xl_1642004

Het is heel verleidelijk om je kroost te verwennen. Een ijsje hier en een nieuw speeltje daar, zonder dat je het beseft verwacht je kind steeds te krijgen waar het om vraagt. Tot je plots beseft dat je met een verwend nest zit. We leren hoe je dit stopt.

Wanneer je het druk hebt of je bent gestresseerd, is het verleidelijk om je kleuter te geven waar het om vraagt in een drukke supermarkt. Maar als je kind zelden moet wachten waar het om vraagt, is het belangrijk dat je jezelf vragen begint te stellen. Kinderen moeten namelijk leren om te gaan met teleurstellingen.

Stap 1
Verwende kinderen zijn het vaakst een probleem van de ouders. Ze proberen de dingen die ze zelf niet hadden in hun jeugd te compenseren of willen een schuldgevoel doen verdwijnen. Iemand die zelf afdankertjes moest dragen zal makkelijker dure kledij voor de kinderen kopen. Ook zijn verwennerijen voor sommigen een bewijs van goed ouderschap. Probeer dus te ontdekken waarom je je kind verwent. Ben je moe en op zoek naar een snelle oplossing of voel je je schuldig omdat je weinig tijd hebt voor je kroost? Als je weet waarvan de nood om kinderen te verwennen komt, is het makkelijker om met deze slechte gewoonte stoppen.

Stap 2
Dit is de moeilijkste stap. Je moet beginnen met nieuwe regels vast te leggen. Je kroost zal snel merken dat je strenger bent en zich hiertegen verzetten. Zorg dat je partner je hierbij steunt. Leg vervolgens de nieuwe regels uit aan je kinderen. Vraag ze de regels te herhalen zodat je zeker weet dat ze het begrepen hebben. Het is nog beter samen een lijst op te stellen, waarop je een stickertje kunt plakken als ze braaf de regels volgen.

Stap 3
Begin niet te discussiëren over de nieuwe regels, want dan kom in je een straatje zonder eind terecht. Je moet niet altijd een reden geven bij een regel, ze moeten bepaalde dingen nu eenmaal leren aanvaarden. Als je kind waarom vraagt, zeg je "Omdat dit de regel is" en blijf dit herhalen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen gemiddeld negen keer dezelfde vraag moeten stellen voor ouders toegeven. Sterk jezelf en geeft steeds een nee als antwoord. Uiteindelijk zal je kroost het vanzelf opgeven.

Stap 4
Kinderen proberen je met een schuldgevoel op te zadelen door te zeggen: "Maar iedereen heeft dat spelletje". Dan kun je het bijvoorbeeld op hun verlanglijstje zetten voor de verjaardag, een manier vinden waarop ze het kunnen verdienen of samen uitrekenen hoelang ze ervoor moeten sparen.

Stap 5
Je weet sowieso dat als je nee leert te zeggen dat je kind een woedeuitbarsting krijgt. Bereid je daar op voor, blijf kalm en neutraal ook al sta je in een drukke supermarkt. Je kind zal al snel leren dat een woedeaanval niet de manier is om iets te krijgen en zal hier uiteindelijk mee stoppen. Opvoedingsexperts vergelijken dit met de slaaptraining van een baby, bereid je voor op een week van stress en tranen, daarna gaat het al heel wat beter.

Stap 6
Wanneer kinderen gewoon zijn om dingen meteen te krijgen, zullen ze zich nergens meer op verheugen. De beste manier om je kinderen te leren wachten is door zakgeld te geven en ze te laten sparen voor iets groot. Verlanglijstjes zijn hier een goed middel voor. Maak ze ook eindig, er mogen altijd maximum tien dingen opstaan. Kunnen ze iets schrappen, dan pas mogen ze er iets nieuw opzetten.

Stap 7
Leer je kind te belonen met niet materiële zaken. Als ze braaf zijn, beloon ze dan met een partijtje voetbal of speel wat poppenkast voor ze. Probeer je kroost wekelijks te belonen als ze de regels volgden.

dyn002_original_294_237_gif_2558708_f9375606f86689ca23ebfd9d391795c0

Bron : HLN.

22-04-07

Watergewenning

SPETTER - SPAT, IK WORD NAT !

Watergewenning voor kleuters

Watergewenning bij kleuters is in de eerste plaats een gezonde manier om bij uw kind de motoriek te activeren en de ademhaling en de bloedsomloop te stimuleren. Het water is bovendien de ideale plaats om samen plezier te beleven.

De opbouw van de activiteiten ‘watergewenning’ is in geen geval prestatiegericht. Het is de bedoeling dat eventuele watervrees bij kleine kinderen afneemt en dat de kleuters zelfstandig leren bewegen in ondiep water.

              zwemmen

Watergewenning is de eerste en belangrijkste stap in het zwemleerproces. Een eerste contact met het zwembad vergt een grote aanpassing van het kind : de grote ruimte, de typische geluiden, de douches, de watertemperatuur …

In feite is watergewenning niet leeftijdsgebonden : zowel een baby, een 3-jarige als een 60-jarige kan zijn / haar watervrees overwinnen.

Toch is watergewenning op kleuterleeftijd aangewezen omdat we het probleem bij de basis willen aanpakken. Een vroege watergewenning leidt immers tot jarenlang zwemplezier.

In een klein groepje leeftijdsgenoten wordt de kleuter vertrouwd gemaakt met water.

Kleuters leren spelenderwijs watervrees overwinnen en omgaan met de hygiëne en de gevaren in en om het zwembad. De watergewenning gebeurt alleen in het kleine zwembad onder leiding van de juf die bijgestaan wordt door zwemouders.

De overgang van de watergewenning naar de start van het eigenlijke leren uitvoeren van correcte zwembewegingen is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de zwemvaardigheden van het kind.

De doelstellingen van de watergewenning zijn pas bereikt wanneer het kind voldoet aan volgende voorwaarden :

1. Het kind heeft geen angst voor water op zich

2. Het kind kan zich oriënteren, de ademhaling controleren en ontspannen bewegen in waterig milieu

3. Het kind kan de draagkracht van het water gebruiken

4. Het kind gebruikt vooral armen en handen om zich voort te bewegen

5. Het kind kan zich zelfstandig al drijvend voortbewegen over een korte afstand

Een woordje uitleg bij elk van deze 5 te doorlopen fasen kan zeker nuttig zijn.

1. angst voor water overwinnen : bij het vertrouwd worden met het milieu ‘water’ komt slechts in zeer beperkte mate de motorische capaciteiten van het kind aan bod. Onderwerpen hierbij zijn bvb. onder de douche staan, zichzelf nat maken op de trapjes van het zwembad, de trapjes afgaan tot in heupdiep water - idem tot in schouderdiep water, een balletje over het wateroppervlak blazen, in het water glijden

2. oriëntatie, evenwicht en ademhaling in steun : het kind heeft steeds met hand(en) en / of voet(en) contact met de bodem of de muur van het bad. Mogelijke oefeningen : in heupdiep water langs de kant stappen, bellen blazen aan het wateroppervlak, naam roepen onder water, onder water gaan en rechtstaan in een drijvende hoepel in heupdiep water, vorderen met de handen vast aan de rand van het instructiebad, onder water gaan en rechtstaan in een drijvende hoepel in schouderdiep water, langs een verticaal gehouden stok afdalen in schouderdiep water, een tuimeling maken rond een horizontaal gehouden stok

3. oriëntatie, evenwicht en ademhaling zonder steun : het kind heeft tijdens de uitvoering van de oefeningen minstens op één moment geen enkele vaste steun meer. Bvb. een dolfijnsprong uitvoeren, in schouderdiep water springen, ‘slapen’ in schouderdiep water, op de bodem gaan zitten in schouderdiep water

4. horizontaal drijven zonder actieve voortbeweging : zich door de begeleider laten voortslepen in buiklig - idem in ruglig, afstoten en uitdrijven in buiklig met behulp van een plankje - idem in ruglig, afstoten en uitdrijven in buiklig / ruglig zonder plankje

5. actief drijven : het kind kan zelfstandig bewegen en voortbewegen zonder steun bvb. In horizontale positie 360° rond de lengteas draaien, zich over 5 m voortbewegen met een plankje - zonder steun, zich over 3 m voortbewegen zonder steun in schouderdiep water.

Het zal wellicht reeds duidelijk zijn dat lang niet alle kinderen deze vaardigheden al beheersen wanneer ze in het eerste leerjaar terecht komen. In hoeverre een kind over de nodige basisvaardigheden beschikt om de overstap naar het ‘echte’ zwemmen te maken, hangt o.a. af van de maturiteit van het kind, die zich deels uit in de lichaamslengte. Ook de vertrouwdheid met water, opgebouwd in de eerste vier levensjaren zal een positief effect hebben op het gemak waarmee een kleuter de fase van de watergewenning in het zwembad doorloopt. Of een kind klaar is voor de overstap naar zwemlessen hangt dus af van genetische factoren (groei / rijping, maar ook aangeboren angst) als van waterervaring en eventueel opgedane angst in de eerste vier levensjaren. Voor dit laatste element is de rol van de mama’s en de papa’s natuurlijk niet te onderschatten.

Leren zwemmen zou voor ieder kind evenzeer deel moeten uitmaken van zijn ontwikkeling als leren lopen. Hoe eerder een kind vertrouwd geraakt met water, hoe beter.

Water moet voor de kleuter een vriend moeten worden, waarin het zich speels en natuurlijk voort kan bewegen.

Watergewenning in de derde kleuterklas : praktische info

Watergewenning willen we doen in een speelse en ongedwongen sfeer.

Niet : “wij gaan leren zwemmen”, maar “wij gaan met vriendjes in het water spelen”.

Voor en na het zwemmen gaan de kleuters naar het toilet en nemen een stort- en voetbad.

Alle oefeningen voor watergewenning gebeuren in het ondiepe instructiebad.

Om de activiteit ‘watergewenning’ vlot te laten verlopen en onze zwembeurt optimaal te benutten, is het praktisch om met volgende afspraken rekening te houden :

De kleuter heeft makkelijke kledij aan zodat hij zich zelf kan aan- en uitkleden (bvb. sportkledij)

De kleuter heeft reeds haar badpak of zijn zwembroek aan onder de gewone kledij

De kleuter heeft makkelijke schoenen aan zodat hij die zelf aan en uit kan doen (bij voorkeur zonder veters)

Alvast veel spetter-spat-plezier in de zwem.com te Oudenaarde